Draden, lampjes en stekkers

Masja Ottenheim is woensdag 31 oktober vertrokken om de sporen van Anna Walker te volgen vanuit Kopenhagen.

Lopen anno 2018, gaat gepaard met heel wat draden, lampjes en stekkers. Daar had Anna in ieder niet mee van doen. Ik zit momenteel in de trein en mijn reis is begonnen. Over 10 minuten verlaat ik de lage landen om over twaalf dagen weder te keren in de voetsporen van Anna Walker. Heel wat beelden rijker.
Ik vraag me altijd af..of vroeger alles zwart wit was..maar dat komt omdat de eerste filmbeelden zo waren.

Tot zover

Anna Masja The Walker