De Synode van Dordrecht

13 november 1618 kwamen godsdienstgeleerden vanuit de gehele protestante wereld bijeen in Dordrecht. 160 dagen lang vergaderden ze over theologische kwesties.

Een internationale top die zijn weerga niet kende. Zoveel deskundigen, gedurende een half jaar die van zo ver kwamen was uniek voor de 17e eeuw.

Placeholder

Zes wandelaars

Zes wandelaars maken vier reizen opnieuw om de verschillen en overeenkomsten te onderzoeken.

Nu ben je in één dag in Basel, toen was dat een reis van minimaal drie weken. Nu bel je zonder vertraging met je tante in Edinburgh, toen duurde het drie weken voor het bericht van het overlijden van je oom bij jou kwam.

De tijd had in 1618 een andere snelheid, maar ook de omgeving beleven we tegenwoordig anders. Voor ons is wandelen in de natuur rustgevend en zien we vooral natuurschoon. In 1618 was de natuur bedreigend en vol gevaren.

Dordrecht, centrum van de wereld

Vanuit de gehele protestantse wereld reisden godsdienstgeleerden naar Dordrecht. Vanuit o.a. Edinburgh, Kopenhagen en Basel reisden ze naar Dordrecht. Voor een half jaar was Dordt het centrum van de wereld.

Bijzondere reizen. Reizigers hadden toen minder middelen om te reizen, de reissnelheid was langzamer en er was minder kennis van het gebied waar ze doorheen.

Placeholder
0
routes

0
Wandelaars

0
Kilometer

0
Synode

Goed nieuws...

Omroep West en Rijnmond gaan de documentaire Alsikmaarindordt.com uitzenden. Alle zes de makers gaan wandelend en gewapend met een smartphone hun belevenissen vastleggen. Wordt het een herfstige mooie romantische speurtocht naar het verleden vanuit Kopenhagen, Basel, Edinburgh en Cambridge? Of wordt het afzien, blaren storm en tegenwind. Vinden zij nog zichtbare sporen van 400 honderd jaar geleden?

Documentaire makers Tosca Niterink & Anita Janssen regisseren en monteren de film. De sonore überherkenbare bromstem van Tosca zal te horen zijn als voice-over. Januari 2019 gaat de TV Documentaire Alsikmaarindordt.com in premiere in Dordrecht bij The Movies en natuurlijk wordt de film daarna uitgezonden op televisie.

Placeholder